Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Greek English German
25/06/2024
Logo

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Δ.Σ. Δημαρχιακής Επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων.

Δημαρχείο Ν.Ζίχνης

Τηλ.2324 3 50625

 • Κατάρτιση σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τα θέματα και το χρόνο / τόπο κάθε συνεδρίασης.
 • Συγκέντρωση , αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων.
 • Μέριμνα για το χώρο τω συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λ.π.
 • Τήρηση πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
 • Τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ.
 •  Δακτυλογράφηση / αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ.Σ. και Αποστολή τους στην υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας.
 • Ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών του Δ.Σ. για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους και προετοιμασία για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 • Παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές που συνιστά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά Συμβούλια
 • Παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τους Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και όργανα.
 • Φροντίδα για την αποστολή στοιχείων προς τους προηγούμενους εκπροσώπους, επικοινωνία, παραλαβή και εσωτερική διεκπεραίωση των εκθέσεων των εκπροσώπων προς το Δήμο.

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Δημάρχου

Δημαρχείο Ν.Ζίχνης

Τηλ.2324 3 50610 

 • Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας και αποφάσεων του Δημάρχου.
 • Ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών του Δημάρχου και τήρηση ημερολογίου των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου.
 • Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου Δημάρχου
 • Τήρηση προσωπικού αρχείου εγγράφων του Δημάρχου.
 • Τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος.
 • Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υπογράφουν από τα όργανα και μέριμνα για την υπογραφή και τη διεκπεραίωση τους.
 • Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου και λοιπών αποφάσεων πολιτικών οργάνων.
 • Διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από τον Δήμαρχο και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών.

Ενημέρωση δημοτών - Τηλεφωνικό Κέντρο

Δημαρχείο Ν.Ζίχνης

Τηλ.2324 3 50600

 • Υποδοχή και πληροφόρηση τω δημοτών για κάθε δραστηριότητα του Δήμου.
 • Ενημέρωση των δημοτών για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους καθώς και εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα
 • Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δημοτών.
 • Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, παροχής γενικών πληροφοριών προς τους δημότες.
 • Διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών, εντύπων σχετικών με την εξυπηρέτηση των δημοτών από τις δημοτικές υπηρεσίες