Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Greek English German
25/06/2024
Logo

Α. Τεκμηρίωση Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων

 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων του τμήματος σε τρία επίπεδα

- Προγραμματιζόμενα έργα

- Υπό εκτέλεση έργα

- Αποπερατωθέντα

Στο αρχείο περιλαμβάνονται κάθε φύσης έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, Παραστατικά, μελέτες, σχέδια κ.λ.π. που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει το τμήμα

 • Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
 • Τήρηση τεχνικού πληροφοριακού αρχείου των έργων του τμήματος.
 • Τήρηση κοστολογικού αρχείου έργων του τμήματος.
 • Τήρηση αρχείου των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και ανθρωπίνου δυναμικού του τμήματος και της χρήσης στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα του Τμήματος.
 • Τήρηση αρχείου προγραμμάτων έργων του Τμήματος.
 • Παροχή πληροφοριών προς τα αιρετά όργανα διοίκησης και τις υπόλοιπες υπηρεσίας του Δήμου
 • Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων

Β. Σχεδιαστικές εργασίες

 • Εκτέλεση κάθε φύσης σχεδιαστικών εργασιών για της ανάγκες του τμήματος.
 • Τήρηση αρχείου σχεδίων.

Γ. Λειτουργίες Προμηθειών - Αποθήκης.

 • Διαχείριση προμηθειών κάθε φύσης υλικού που απαιτείται για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επισκευών ή συντηρήσεων
 • Διαχείριση προμηθειών των μηχανημάτων, οχημάτων, συσκευών, εργαλείων, επίπλων, μηχανών γραφείου και λοιπών παγίων στοιχείων.
 • Διαχείριση προμηθειών υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους καθώς και για τα αναλώσιμα είδη γραφείου
 • Ετοιμασία των ετήσιων Προγραμμάτων Προμηθειών σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών από τις επί μέρους διοικητικές ενότητες του Δήμου.
 • Τήρηση των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών σε συγκεκριμένους προμηθευτές
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών.
 • Φροντίδα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας επιτροπών με μέλη από τον πολιτικό ή υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου
 • Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών των προγραμμάτων προμηθειών.
 • Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμηθείας
 • Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
 • Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους παγίων ή αναλώσιμων στοιχείων ή υλικών. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών Παραλαβής και ενημέρωση του Ταμείου για την αντίστοιχη πληρωμή των προμηθευτών.
 • Τήρηση των διαδικασιών παραλαβής παγίων ή αναλωσίμων υλικών από την Αποθήκη του Δήμου Και ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της Αποθήκης .
 • Τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται τα αποθέματα της Αποθήκης του Δήμου στις επιμέρους υπηρεσίες. Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της Αποθήκης.
 • Λειτουργία ιδιαίτερης αποθήκης υλικών γραφείου.

Δ. Τεχνικά Έργα

Το τμήμα έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης / εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν:

α) Την κατασκευή, επισκευή συντήρηση διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος.

β) Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής

γ)’Έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων

δ) Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου

ε) Ηλεκτρολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ/ εξοπλισμού

Το τμήμα έχει επίσης την ευθύνη σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμογών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος συνοψίζονται ως εξής για τους ακόλουθους επιμέρους τομείς:

Ε. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων

 • Προσδιορισμός στόχων, ετήσιων και μεσοπρόθεσμων, που αφορούν τον προγραμματισμό τεχνικής δραστηριότητας του Δήμου ως προς την εκτέλεση τεχνικών έργων στην περιοχή του Δήμου της εκτέλεση εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής και τις εργασίες των λοιπών τομέων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 • Προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος μελετών και κατασκευών νέων έργων και συντηρήσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος και εργασιών των λοιπών τομέων της Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορισμός των προϋποθέσεων υλοποίησης τους
 • Συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικού και οικονομικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προηγούμενου προγραμματισμού και τη τήρηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων.

Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη εκτέλεσης έργων

 • Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του Δήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής.
 • Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου και παρακολούθηση της εκπόνησης
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους,
 • Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης τις κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους.
 • Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης.
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.
 • Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με Μηχανολογικές / Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των προγραμμάτων του Τμήματος και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης
 • Παρακολούθηση των προγραμμάτων χρήσης / αξιοποίησης και της κατανομής των τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος.

ΣΤ. Συγκρότηση - προγραμματισμός - παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος.

Για την εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος συγκροτούνται ειδικά συνεργεία. Οι σχετικές με τα συνεργεία αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης του Συνεργείου
 • Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκών
 • Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των έργων που εκτελεί το Συνεργείο με αυτεπιστασία και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος
 • Φροντίδα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του Συνεργείου.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Συνεργασία με το ΓΡ. Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των έργων που εκτελεί το Συνεργείο.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελεί το Συνεργείο και έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων .
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το Συνεργείο.

Ζ. Συνεργεία Κατασκευής - Επισκευής - Συντήρησης τεχνικών έργων

 • Εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης έργων κτιριακών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, οδοποιίας και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής.

Η. Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών

 • Εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων του Δήμου καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και χώρων της περιοχής του Δήμου.
 • Εκτέλεση εργασιών για την επέκταση, συντήρηση και επισκευή της σήμανσης και διαγράμμισης οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 • Εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου
 • Εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

Θ. Συνεργείο Συντήρησης / Επισκευής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Εκτέλεση εργασιών που αφορούν:

α) στη συντήρηση / επισκευή ή βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών η Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων και γενικά εγκαταστάσεων του Δήμου.

β) Στην συντήρηση / επισκευή τροφοδότηση με καύσιμα κάθε είδους κινητών μηχανημάτων και οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα) του Δήμου.

Ι. Συνεργείο τοπογραφικών εργασιών

Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών κάθε είδους.

ΙΑ. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Φροντίδα για την αντιμετώπιση σε καιρό ειρήνης εκτάκτων αναγκών (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές)

 • Συγκρότηση και οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. των ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και των επιτρόπων πολιτών.
 • Τήρηση καταστάσεων οδηγών-χειριστών- μηχανημάτων, τηλέφωνα προσώπων και υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με κάθε μέσο, των οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από έκτακτες ανάγκες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΒ. Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών της περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος
 • Τεκμηρίωση των αδυναμιών προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού αρχείου
 • Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται / καταγράφονται και εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
 • Συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού για θέματα σχεδιασμού / προγραμματισμού της δράσης του Δήμου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ι.Γ. Θέματα Δημόσιας Υγείας

 • Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή - τήρηση των προβλεπομένων υγειονομικών διατάξεων.
 • Ζητήματα σχολικής υγιεινής - σχολικά κυλικεία.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθυγιεινών εστιών
 • Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας (εντομοκτονίες - μυοκτονίες).

ΙΔ. Συγκρότηση - προγραμματισμός-παρακολούθηση των Συνεργείων

Για την εκτέλεση των λειτουργιών του Περιβάλλοντος συγκροτούνται διάφορα συνεργεία. Οι σχετικές με τα συνεργεία αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση τω συνεργείων Περιβάλλοντος
 • Ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων
 • Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό των αναγκών του κάθε Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος κ.λ.π.
 • Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών που εκτελούν τα συνεργεία
 • Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσου επέμβασης σε Περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος
 • Φροντίδα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του κάθε Συνεργείου
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Συνεργασία με την υπηρεσία Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των εργασιών που εκτελεί το κάθε Συνεργείο.
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το Συνεργείο.

ΙΕ. Διαχείριση απορριμμάτων

 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων. Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΙΣΤ. Ύδρευση / Αποχέτευση

 • Μέριμνα για την συνεχή και την ομαλή υδροδότηση όλων των σημείων της πόλης όλο το 24ωρο και τη σωστή λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος καθώς και όλων των λειτουργιών που αφορούν τις εργασίες της άντλησης και διανομής νερού.
 • Μέριμνα για την καλή συντήρηση και την γρήγορη επισκευή βλαβών στο κεντρικό δίκτυο καθώς επίσης και την επιμέλεια της τοποθέτησης υδρομέτρων.
 • Καταγραφή των ενδείξεων των υδροπαροχών και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 • Μέριμνα για την ασφάλεια, τον καθαρισμό και την υγειονομική προστασία των υδατοδεξαμενών.
 • Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των υδρομέτρων των υδροληπτών και εξακρίβωση λαθροληψιών.
 • Κατασκευή έργων, μικροεπεκτάσεων, συνδέσεων και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης. Μέριμνα για τη χλωρίωση των δεξαμενών.
 • Φροντίδα για τη έγκαιρη προμήθεια των διαφόρων ανταλλακτικών υλικών και χημικών υλών που απαιτούνται για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης.
 • Μέριμνα τήρησης και εφαρμογής του ειδικού κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης / αποχέτευσης του Δήμου.
 • Συνεργασία με την υπηρεσία εσόδων για την έκδοση των δικαιωμάτων ύδρευσης / αποχέτευσης και την παροχή στοιχείων για τους νέους καταναλωτές

ΙΖ. Επεξεργασία λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)

 • Διαμόρφωση προγράμματος λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων και παρακολούθηση της λειτουργίας της σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
 • Εισήγηση για κατασκευή πρόσθετων έργων ή τη λήξη άλλων μέτρων, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων
 • Αρση των προβλημάτων που εμφανίζονται στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Συντήρηση του εξοπλισμού σε συνεργασία με το συνεργείο συντήρησης
 • Τήρηση λεπτομερούς αρχείου αποτελεσμάτων λειτουργίας συμβάντων και εργασιών συντήρησης
 • Εκτέλεση των απαραίτητων χημικών, βιολογικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων πόσιμου νερού και λυμάτων από τα δίκτυα, της μονάδας επεξεργασίας και τους αποδέκτες.
 • Ελεγχος της ποιότητας των αποβλήτων ειδικών καταναλωτών που εκβάλλουν στο δίκτυο
 • Ελεγχος της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών
 • Φύλαξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Ι.Η Λειτουργίες ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πράσινου

Το γενικό αντικείμενο των λειτουργιών αυτών αφορά στη μελέτη και εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πράσινου δηλαδή βελτίωσης και επέκτασης συντήρησης, καθαριότητας φυτοπροστασίας των χώρων πράσινου καθώς και των υπαίθριων χώρων γενικότερα μέσα στα όρια του Δήμου Ειδικότερα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

· Κατάρτιση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων συντήρησης ποτίσματος φυτοπροστασίας των χώρων πράσινου του Δήμου.

 • Ανάλυση των προηγούμενων προγραμμάτων και καθορισμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ,.λ.π.
 • Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο και μέριμνα για την ανάθεση αναλόγων μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους. Επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λ.π. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγούμενων ειδών,.
 • Συγκρότηση, οργάνωση συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων του Τμήματος για την εκτέλεση των κηποτεχνικών εργασιών

ΙΘ. Παιδικές χαρές

 • Φύλαξη, καθαριότητα μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Κ Δημοτικό Κοιμητήριο
 • Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους ειδικότερους Κανονισμούς Λειτουργίας διοίκησης και διαχείρισης του.
 • Σχεδιασμός εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και ανανέωσης κοινών και οικογενειακών τάφων
 • Τήρηση των διαδικασιών και αρχείου καταγραφής των γεγονότων και πληροφοριακών στοιχείων και σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου
 • Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς την λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου και την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.
 • Μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη τη διακόσμηση και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας στους χώρους του κοιμητηρίου
 • Μέριμνα για τη συντήρηση / κατασκευή των ταφών και τη συντήρηση της τεχνικής υποδομής και του πράσινου στους χώρους, τα κτίρια και γενικά στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κοιμητηρίου
 • Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής
ΚΑ Λειτουργίες Δημοτικών Σφαγείων
 • Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων,
 • Επίβλεψη των κάθε είδους εργαζομένων και των εκτελούμενων εργασιών στο χώρο των δημοτικών σφαγείων έτσι ώστε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες και κανονισμοί
 • Μέριμνα για τη βελτίωση και συντήρηση των κτιρίων, χώρων, εξοπλισμού και κάθε είδους εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων
 • Τήρηση των διαδικασιών και των αρχείων καταγραφής των γεγονότων και πληροφοριακών αρχείων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων
 • Τήρηση των διαδικασιών και των αρχείων, που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών, ως προς τις εργασίες που εκτελούνται στο χώρο των δημοτικών σφαγείων
 • Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών

ΚΒ. Θέματα Χωροταξικού / Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 • Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών του φυσικού και δομημένου χώρου της περιοχής του Δήμου.
 • Τεκμηρίωση των αδυναμιών / προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Με βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα σχετικών μελετών, εισήγηση αποφάσεων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των πολεοδομικών, οικιστικών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου.
 • Υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου στις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων από τον Δήμο για την οικιστική ανάπτυξη, την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, την ανάπλαση Περιοχών και την αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας / στάθμευσης
 • Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων Χωροταξικού / Πολεοδομικού σχεδιασμού που απασχολούν την περιοχή του Δήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων.
 • Παροχή προς τον κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και γενικά την χωροταξική / πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής.
 • Συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού για θέματα σχεδιασμού / προγραμματισμού της δράσης του Δήμου σε ζητήματα Χωροταξίας / Πολεοδομίας

ΚΓ. Πολεοδομικές εφαρμογές - κτηματολόγιο

 • Εκτέλεση εργασιών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης ή των εκτός σχεδίου αδειών επί του εδάφους καθορισμός οικοδομικών γραμμών, σύνταξη και έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.λ.π.
 • Τήρηση των σχετικών διαδικασιών, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεις και τακτοποιήσεις οικοπέδων
 • Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δήμου
 •  Επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους
 • Συνεχής ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης.
 • Εκτέλεση ή επίβλεψη εργασιών για τη σύνταξη του κτηματολογίου του Δήμου. Τήρηση του μηχανογραφημένου αρχείου κτηματολογίου και παροχή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.
 • Τήρηση αρχείου πολεοδομικών σχεδίων σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
 • Ασκεί επίσης όλες τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και μετά από τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται.